O projekcie

Chcemy zwrócić uwagę na problem związany z brakiem możliwości podejmowania inicjatyw twórczych oraz samorozwoju przez dzieci pochodzące z domów dziecka wkraczających w samodzielne życie.
Dla wielu z nich moment wkraczania w dorosłe życie w społeczeństwie stanowi trudność i nierzadko kończy się niepowodzeniem.
Nasz projekt ma na celu pomóc im nabyć umiejętność podejmowania inicjatyw społecznych oraz gospodarowania własnym życiem, poznać lepiej samych siebie, zamierzamy OTWORZYĆ IM OCZY na szeroki wachlarz możliwości.
Projekt EYES OPEN ma na celu pokazanie dzieciom z domów dziecka możliwości jakie oferuje im współczesny świat.
W związku z tym organizujemy:
a) warsztaty samo poznawcze + wycieczkę po Warszawie dla dzieci z poza stolicy
b) warsztaty dla warszawskich domów dziecka