Zwolnieni z Teorii

Platforma edukacyjna Zwolnieni z Teorii powstała w 2013 roku, by dać każdemu młodemu człowiekowi możliwość darmowego nabywania kompetencji przyszłości, takich jak:

  • współpraca,
  • komunikacja,
  • przywództwo.

Platforma jest oparta o nowoczesną metodykę nauczania – Social Project Method™ – gdzie robiąc prawdziwy projekt społeczny, rozwija się praktyczne kompetencje, niemożliwe do zdobycia tradycyjnymi metodami nauczania.

Twórcą Zwolnionych z Teorii jest startup społeczny Social Wolves .